0

Referentie: Videowall Guerlain

Over deze referentie

Deze prachtige foto – toegestuurd door een huurklant – toont onze 3x3 videowall in vol ornaat.

De videowall wordt opgebouwd a.d.h.v. 9 x 55” schermen met een superdunne rand. Om de videowall op te bouwen wordt er gebruik gemaakt van smartmetals-technologie.

Om tot dit resultaat te komen werd eerst de videowall opgebouwd (op podiumelementen om de onderzijde van de videowall op een zeker hoogte te krijgen) en pas daarna werd de achterwand van de beursstand tegen het scherm opgebouwd (hiervoor moesten de huurklant en de standenbouwer op voorhand evident goed afstemmen inzake afmetingen etc.).

De “content” werd afgespeeld met een zeer specifieke USB-mediaplayer met autoloop- en autostartfunctie (hierdoor herneemt alles automatisch, bv. na stroomuitval). Deze mediaplayer gaf een eenvoudige HDMI output. Om deze enkelvoudige HDMI output naar de 9 schermen te brengen voorzagen wij voor de huurklant de nodige kabels en versterkingsapparatuur.

Proficiat aan onze huurklant met dit zeer knappe resultaat!

Neem contact met ons op

Foto's

Gebruikt materiaal